Sənaye Xəbərləri

Niyə biz düz yastıqlı contalardan istifadə etməyi seçirik?

2022-05-18
Düz yastığın rolucontalar:

1. Vida ilə maşın arasındakı əlaqə sahəsini artırın.

2. Yay contaları vinti boşaldarkən maşının səthinin zədələnməsini aradan qaldırın. İstifadə edərkən, mənzilcontalarmaşının səthinin yanında, yaylı contalar isə düz contalar və qoz-fındıq arasındadır. Düz contalar vintlərin daşıyıcı səthini artırmaq üçün istifadə olunur. Vintlərin boşalmasının qarşısını almaq üçün yay contaları güc altında müəyyən bir tampon qorunmasını təmin edir. Düz pad olsa dacontalarqurbanlıq yastıqları kimi istifadə etmək olar.

3. Lakin onlar tez-tez əlavə yastıq və ya düz təzyiq pad kimi istifadə olunur.
Düz yastığın üstünlükləricontalar:

1. Təmas sahəsini artırmaqla hissələri zədələnmədən qorumaq olar.

2.Əlaqə sahəsini artırmaqla və qoz-fındıq və avadanlıq arasında təzyiqi azaltmaqla qoruyucu rol oynayır.

Düz yastığın çatışmazlığıcontalar:

1.Yastı contalar antiseysmik rol oynaya bilməz.

2.Yastı contaların da boşalma əleyhinə təsiri yoxdur.

 Stainless Steel Gasket